Dulce Gardenia won the Kawato San’s hair at Arena Mexico.