Match of the Day: Chris Benoit Vs. Eddie Guerrero (1996)

Classic match between Chris Benoit and Eddie Guerrero on WCW Monday Nitro.